• Shopping
  • Weetjes

Aalstenaar in de kijker: Lieven De Bondt stelt binnenkort nieuw boek voor

Weetjes |

Een tijdje geleden postten we een artikel over de Anna Snelstraat en de vrouw naar wie deze genoemd is. Daarop kregen we een intrigerende reactie, van iemand die er nog meer over weet dan ons. Lieven De Bondt, bekend in de Aalsterse toneelmiddens, wist dat er maar liefst 112 Aalsterse straten naar historische, verdienstelijke Aalstenaars genoemd zijn. Hij heeft er zelfs een boek overgeschreven: Zij baanden de weg. Binnenkort in de boekhandel!

Uiteraard wilden we daar graag wat meer over weten, dus we contacteerden Lieven met enkele vragen over zijn boek. ‘Zij baanden de weg’ is een verzamelbundel met de levensverhalen van historische Aalsterse figuren in het straatbeeld. Wat ons betreft een bron van onmisbare kennis voor iedere Aalstenaar!

Waar kunnen de Aalstenaars jou nog meer van kennen?

“Ik ben al ongeveer 20 jaar actief in Aalsterse toneelmiddens. Zo speelde ik al ontelbare keren mee bij Toneelatelier Aalst of bij De Catharinisten. Memorabele rollen waren onder meer die van Salieri in Amadeus, Richard III in het gelijknamige stuk of kapitein Barentsz in Het Behouden Huysch.”

Vanwaar komt jouw interesse voor de geschiedenis van Aalst en de historische figuren naar wie de straten genoemd zijn?

“Interesse in geschiedenis, heemkunde en erfgoed was er altijd al. Wat me vooral boeit zijn de mensen achter alle historische feiten of gebeurtenissen. En figuren als een August Marcel of een dokter De Moor intrigeerden me al als kind.”

Hoe kwam je op het idee om hier een boek over te schrijven?

“Ik schreef als vrijwilliger voor de Facebookgroep Buurtnet. Om voldoende inspiratie te hebben zocht ik een idee om een ‘reeks’ te starten. Tijdens een wandeling door de Louis D’Haeseleerstraat vatte ik dan het plan op om te schrijven over alle verdienstelijke Aalstenaars met een straatnaam. Pas toen de reeks al meer dan één jaar liep op Facebook (met telkens één aflevering per week) stelden andere mensen voor om er een boek van te maken.”

Hoelang heb je ongeveer aan het boek gewerkt?

“Van het allereerste stukje voor Buurtnet tot nu: iets meer dan 2 jaar. Wel met geregelde pauzes. In het voorjaar waren alle biografietjes van Aalst zelf zo goed als geschreven, maar stelde de uitgever nog voor om er ook alle straatnamen van de deelgemeentes bij te nemen, dus waeren er nog eens ruim 30 aan de beurt.”

In je boek wordt het verhaal van 112 verdienstelijke Aalstenaars verteld. Heb je een favoriet of zijn er figuren die er voor jou uitspringen en waarom?

“Ik heb niet meteen een uitgesproken favoriet. Er zijn natuurlijk wel altijd mensen waarover je graag schrijft omdat ze een zeer boeiend leven leidden. Dan denk ik zo spontaan aan een Jacques Geerinckx of een Oscar Debunne. Je zal wel kunnen lezen dat het leven van die mannen niet zo gewoon was.

Anderzijds kan je je ook afvragen van sommige mensen wat die nu eigenlijk specifiek gedaan hebben om een straatnaam te krijgen.”

Van die 112 figuren zijn er amper 6 vrouwen. Welke Aalsterse historische vrouwen verdienen volgens jou ook een straatnaam, mochten er in de toekomst (nieuwe) straten naar een vrouw genoemd worden?

“Uiteraard Ilse Uyttersprot zeker? Dat zal ook denk ik niet zo heel lang op zich laten wachten. En dan zijn er nog wel een aantal verdienstelijke dames, maar die leven nog 😊. Maar als ik verder terugkijk in het verleden, zie ik niet zo direct iemand.”

Je koos voor een uitgeverij die eveneens in Aalst gevestigd is, Flying Pencil. Was dit een bewuste keuze?

“Zeer bewust, vooral omwille van het feit dat deze uitgeverij ook vaak werken publiceert die alles te maken hebben met lokale geschiedenis.”

Vanaf wanneer zal je boek verkrijgbaar zijn en waar kunnen geïnteresseerden een exemplaar verkrijgen?

“De voorintekeningen lopen nu al via de website flyingpencil.be. De officiële boekvoorstelling is voorzien voor donderdag 2 december om 20u in Netwerk. En nadien zal het boek ook te koop worden aangeboden in de lokale boekhandels.”

Staan er in de toekomst nog boeken of andere ambitieuze plannen op het programma?

“Misschien wel, maar die zijn voorlopig nog heel vaag. Ik moet me eerst nog wat inlezen… Maar nu ligt de focus even op StudioMatinee. Samen met mijn partner schreef ik 3 toneelstukken die we ook zelf aanbieden en spelen bij geïnteresseerde verenigingen.”

Afbeelding © Lieven De Bondt

Afbeelding © Lieven De Bondt – Flying Pencil