• Weetjes

Draaiers en witvoeten

Weetjes |

De bijnaam ‘ajoin’ heb je misschien al gehoord, maar wist je dat de Aalstenaars ook wel eens ‘de draaiers’ worden genoemd?

Eigenlijk is deze bijnaam een spotnaam. Het verhaal dat erachter schuilt, is best grappig:

In een ver verleden mocht Aalst vorst Keizer Karel verwelkomen. Bij dat bezoek moest een van de raadsheren een welkomsgroet uitspreken. Nerveus als hij was, kon hij niet uit zijn woorden komen. Als gevolg bleef hij in het rond draaien zonder uit de verlegenheid te gareken. En zo kregen de Aalstenaars de spotnaam ‘de draaiers’.

Aalstenaars hebben in de geschiedenis nog andere spotnamen gekregen, zoals ‘de witvoeten’. Dit is de oudste spotnaam voor de Aalstenaars (dateert uit de 14de eeuw en werd tot eind de 16de eeuw gebruikt).

De Aalstenaars kregen deze spotnaam omdat ze trouw bleven aan de Graaf van Vlaanderen toen de Gentenaars in opstand kwamen tegen hem. De Aalstenaars openden de sluizen van de Dender. Dit zette de Gentenaars die verzameld hadden aan Hertshage onder water. Hierdoor stierven 1.100 Gentenaars.

Filips de Stoute (Graaf van Vlaanderen-Generaal) kende de Aalstenaars speciale gunsten toe voor hun heldendaad. Een van die gunsten was de vrijstelling van belastingen op bepaalde momenten. De Aalstenaars werden hierdoor vergeleken met witvoetige paarden (deze werden vrijgesteld van alle weggeld en tolrecht). Zo kregen de Aalstenaars de spotnaam “witvoeten”. Witvoeten kan ook verwijzen naar de vriendschap tussen de Aalstenaars en de Graaf (ze stonden op witte voet met de graaf).

Had jij al van deze spotnamen gehoord?

#mijnstadaalst #lovelocal #weetjeswoensdag

Afbeelding © persregiodender.be