• Nostalgie

Een blik op de aanleg van het stadspark

Nostalgie |

Het stadspark is een van de mooiste plekjes van Aalst volgens ons. Wist je dat het ook dankzij de Aalstenaars zelf is dat het park er ligt? In 1915 werd het stadspark aangelegd door tal van inwoners. De plannen lagen al langer op tafel, maar er werd besloten om op dat moment door te gaan met de uitvoering ervan wegens de hoge werkloosheid in die tijd. Op die manier hadden werklozen toch een inkomen tijdens de zware oorlogsjaren.

Foto © Made in Aalst