• Nostalgie

Een blik op de brandweer van Aalst!

Nostalgie |

Een blik op de brandweer van Aalst! In beeld zien we een foto uit 1926. Toen werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Aalsters Vrijwillig Pompierskorps het vernieuwde arsenaal aan de Grote Markt ingehuldigd. Het nieuwe materieel werd toen voorgesteld!

Een heel ander zicht dan dat we vandaag de dag gewend zijn. Als we nog twee eeuwen verder teruggaan in de tijd, dan waren het zelfs voornamelijk metsers, timmerlui, loodgieters, schaliedekkers en brouwers die verantwoordelijk waren voor het blussen van branden.

Haken, hamers, touwen, ladders, emmers en de wateraanvoer van de brouwers waren toen namelijk het belangrijkste materiaal bij het bestrijden van vuur. Deze mannen waren verplicht om zich in geval van brand naar de ramp te snellen. Deden ze dat niet, dan riskeerden ze een boete van 5 schellingen.

Voor hun inzet kregen ze vaak niets. Wel kregen de snelsten en dappersten vaak een beloning in natura, zoals bier en wijn.

Afbeelding © oilsjtgoistad.blogspot.com