• Nostalgie

Een blik op de Dr. Jozef Kluyskensstraat

Nostalgie |

Een blik op de Dr. Jozef Kluyskensstraat in 1980. Misschien passeer je hier vaak, maar weet je eigenlijk niet naar wie de straat vernoemd is? Dan schetsen we graag een beeld achter de man naar wie de straat vernoemd is!

Jozef Kluyskens werd geboren in 1771 in Aalst en was de zoon van Mattheus Josephus Kluyskens en Maria Theresia De Navarre. Mattheus wou dat zijn zoon goudsmit werd, maar Jozef wou liever het pad van zijn vader volgen. Daarom ging hij in de leer bij Gents chirurgijn Jean Miele. In zijn vrije tijd dook Jozef ook de boeken in. Hij las boeken over anatomie en fysiologie. Met de steun van een Gentse voorschieter volgde Jozef lessen chirurgie en verloskunde aan het Medisch College te Gent.

Na zijn studie deed hij zjin eerste ervaring op aan het slagveld. In 1792 werkte hij als chirurg voor het Oostenrijks leger tegen de Nederlanders. Later vertrok hij in 1794 met het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tegen de Fransen. Toen hij terugkeerde naar Gent werd hij aangesteld als leraar aan het Medisch College, waar hij zelf studeerde, en als hoofdchirurg van het Gentse ziekenhuis.

Da de Slag bij Waterloo werd Jozef naar Brussel geroepen om de ziekenhuizen en ambulancediensten te regelen. Hij zou niet minder dan 300 amputaties hebben uitgevoerd en 9000 gewonden hebben verzorgd. Chapeau!

Wegens zjin bijdrage aan de ontwikkeling van de chirurgie als wetenschap wordt Jozef Kluyskens vaak omschreven als “de laatste chirurgijn en de eerste chirurg”.

Afbeelding © Schollaert A. via madeinaalst.be