• Nostalgie

Toen we nog frietjes konden stekken bij frituur Oké

Nostalgie |
Toen

Van nostalgie gesproken! Wie herinnert zich nog Frituur Oké in de Korte Nieuwstraat? Bij velen was het een vaste stop tijdens een avondje stappen in Oilsjt. De foto werd omstreeks 1976 genomen. Andere toppers uit die tijd zijn het Fregat, het Keizershof en de Monople.

Foto © (verz. Stadsarchief Aalst, bruikleen A. Schollaert)