• Nostalgie

“Gooit uw sigaretje maar rap weg. De ceelbaas is daar.”

Nostalgie |

Zeggen de termen ‘ceelwijven’ en ‘zakkenwijven’ jou iets? De taak van de ‘zakkenwijven’ bestond er uit om jute zakken aan de haven te herstellen. De ceelwijven waren dan weer de ploegbazen van de zakkenwijven. Het waren toen zware tijden om brood op de plank te krijgen. Zwaar labeur, maar toch werd er zelden gemopperd. Daar kunnen we alleen maar respect voor hebben!❤️

Foto © Felixarchief Antwerpen