• Weetjes

Het hobbelige parcours van Het Steen

Weetjes |

Nee, niet letterlijk een parcours, Het Steen is altijd mooi op dezelfde plaats gebleven 😉. Maar dankzij Visit Antwerpen kwamen we wel weer enkele bijzonderheden en mijlpalen in de geschiedenis van Het Steen te weten! Het scheelde niet veel, of we hadden deze imposante burcht misschien wel nooit gekend, op eventuele vermeldingen in geschiedenisboeken hier en daar na.

Wist je dat op de plek waar de burcht gebouwd is, rond het jaar 900 de allereerste Antwerpse vesting te vinden was? Dit was nog voor de burcht gebouwd werd natuurlijk, want die kwam pas 1 à 2 eeuwen later, in de 11e of 12e eeuw!

Wist je dat Het Steen vanaf de 14e eeuw een gevangenis was? Dit bleef zo tot 1823. We kunnen ons bij het woord burcht levendig kerkers voorstellen, maar welke schurken er verbleven, blijft ons toch een mysterie.

Wist je dat de burchtmuur in 1446 grotendeels gesloopt werd omdat de burcht vervallen verklaard werd? Gelukkig zorgde Karel de Grote ongeveer 75 jaar later voor de heropbouw, en schonk hij Het Steen aan de stad!

Wist je dat het na 1823 werd ingericht als tehuis voor invalide soldaten? Mooi, maar in 1827 kwam de Nederlandse regering het Steen opeisen en werd het daarna aan een houtzagerij geschonken! Pas in 1842 koopt Antwerpen Het Steen terug.

Wist je dat Het Steen ook nog een oudheidkundig museum is geweest? De nodige verbouwingen daarvoor werden uitgevoerd tussen 1862 en 1864.

Wist je dat er ook in de 19e eeuw al uitbreidingen werden gedaan aan Het Steen? Rond 1890 werd er een nieuwe vleugel in neogotische stijl toegevoegd.

Later werd het ook nog een Nationaal Scheepvaartmuseum en kreeg het gebouw nog enkele nieuwe bestemmingen. Bekijk de volledige tijdslijn op Visit Antwerpen!

Afbeelding © Stad Antwerpen