• Raadsels en puzzels

Ken jij Antwerpen op je duimpje? Raad de straat – Editie 27/03/2021

Raadsels en puzzels |

Ken jij alle hoeken en straten van Antwerpen? Dan kan jij ongetwijfeld raden waar deze foto werd genomen!

Oplossing:

Deze foto werd genomen in de Muntstraat. De Muntstraat werd vroeger ook wel ‘Munster-’ of ‘Augustijnestraetken’ genoemd. Deze straat werd trouwens vernoemd naar de muntslagerij die er was gevestigd. Het is trouwens de enige plek in Antwerpen die nog verwijst naar de muntslagerij, die een heel belangrijke rol speelde in de handel. De Munt (muntslagerij) werd in 1845 omgebouwd tot stoomrijstpellerij, later tot stadsmagazijn en werd uiteindelijk gesloopt in 1977.

Foto © Realo