• Weetjes

Stadsfeestzaal op de Meir: ”Juffra, mak ou is deur den bak sleure?”

Weetjes |
  • #Meir

De Stadsfeestzaal op de Meir ging van feestzaal naar shoppingcenter. Aan de hand van enkele leuke weetjes, nemen we je mee doorheen de meer dan honderd jaar lange geschiedenis van de Antwerpse Stadsfeestzaal.

Feestzaal op de Meir
Aan het eind van de negentiende eeuw barst feestend Antwerpen werkelijk uit haar voegen. Er waren wel al bals in de Handelsbeurs, maar een bijkomende polyvalente zaal voor feesten en evenmenten dringt zich op omdat er op dat moment werkelijk te veel feesten in Antwerpen zijn.

De Stadsfeestzaal, het nieuwe complex op de Meir van de Antwerpse stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen (what’s in a name) opent op 8 februari 1908 de deuren. Na acht jaar bouwen en met een prijskaartje van 400.000 Belgische frank heeft Antwerpen haar nieuwe feestzaal.

Juffra, mak ou is deur den bak sleure?
Elke Antwerpenaar heeft mooie herinneringen aan de Stadsfeestzaal. In de eerste plaats is het dus vooral dé plek waar menig Antwerpenaar al dansend zijn vrouw ontmoet heeft en bij het eerste contact wellicht de legendarische woorden sprak: “Juffra, mak ou is deur den bak sleure?”

Wist je trouwens dat op de plek waar nu de doorgang naar Hopland is, vroeger de grote bar van de feestzaal was?

Evenementen Stadsfeestzaal
Je trok misschien ook ooit naar de Stadsfeestzaal voor een van de talloze tentoonstellingen, beurzen, bals, autosalon, schoolfeesten of om de schoot van sinterklaas te belanden.

Boekenbeurs Antwerpen
Wist je dat de Boekenbeurs er in november van negentientweeëndertig begon? Stel je het niet voor zoals het nu is. Geen of weinig auteurs aanwezig, laat staan dat ze deelnamen aan lezingen of signeersessies. Een ander leuk weetje is dat diezelfde boekenbeurs tijdens de editie van negentiendrieënvijftig vroegtijdig de deuren moest sluiten om plaats te maken voor, jawel, een duivenbeurs in de Stadsfeestzaal. Wanneer er in negentieneenenzeventig geen plaats is voor de Boekenbeurs omdat het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Craeybeckx (die van de tunnel) de zaal wil gebruiken voor de verkiezingen, verhuist de boekenbeurs definitief van de Stadsfeestzaal naar het toenmalige Bouwcentrum (het huidige Antwerp Expo).

Van beschermd naar vervallen monument
De jaren gaan voorbij en de tijd eist stilaan haar tol. Het intensieve gebruik en het onderhoud weegt steeds zwaarder door op dit Antwerpse monument. In 1983 wordt het gebouw wel geklasseerd als beschermd monument.

Brand Stadsfeestzaal
Net voor het begin van het nieuwe millenium slaat het noodlot toe. Op woensdag 27 december 2000 vernielt een hevige brand quasi het ganse gebouw. Enkel de voorgevel, de monumentale trap en de stalen dakconstructie doorstaan de brand.

Stadsfeestzaal shoppen
In 2004 komt er goed nieuws. De Stadsfeestzaal krijgt een nieuwe bestemming. Het stadsbestuur geeft een projectontwikkelaar de opdracht om de voormalige feestzaal te renoveren en om te vormen tot een shoppingcenter. Daarbij werden kosten noch moeite gespaard. Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan tweeduizend vrachtwagens met aarde af en aan werden gevoerd om de Stadsfeestzaal te renoveren?

Zeven jaar na de verwoestende brand opent de Stadsfeestzaal opnieuw de deuren. Naast de vele winkels is er ook plaats voor veertig appartement en een ondergrondse garage.

De zaal krijgt dankzij enkele decoratieve elementen een stuk van haar glorie terug. Wist je bijvoorbeeld dat het marmer dat je ziet in de grote zaal uit dezelfde groeve komt als het marmer dat vroeger de zaal sierde? Daarnaast brengen de glazen koepel, de parketvloer, de beeldhouwwerken en de vele andere versieringen, een stuk van de sfeer uit de hoogdagen terug. Zo heeft het terug aanbrengen van de versieringen in bladgoud alleen al anderhalf jaar in beslag genomen. Ook al zijn er nu geen feesten meer, we mogen als Antwerpenaars blij en trots zijn dat we nog elke dag door dit monument kunnen wandelen.

Vandaag is de Shopping Stadsfeestzaal een monument in het hart van onze prachtige koekenstad waar we als Antwerpenaar terecht fier mogen zijn op zowel het rijke verleden als het heden.