• Weetjes

De Draak van de Burg

Weetjes |
  • #legende

De Draak van de Burg is een van de vele Brugse legendes. We moeten terug naar de Middeleeuwen. Rond het jaar 1000 laten de eerste graven van Vlaanderen aan de westzijde van de Burg een stenen burcht neerzetten. Oorspronkelijk wordt ‘het Steen’ de residentie van de graaf. Vanaf de 12de eeuw verkiezen de graven de Loove aan de overkant van de Burg als verblijfplaats. Het Steen wordt een gevangenenis. Nog twee eeuwen later nemen de graven hun intrek in Male waar je nog tot 6 september luxueus kan kamperen rond het Slot van Male en het verhaal van de Bourgondiërs beleven.

Nu wil de legende dat ze toen een lange tunnel hebben gegraven tussen het Steen en het kasteel van Male. Om te verhinderen dat de gevangenen ontsnappen via de onderaardse gang, hield een vuurspuwende draak de wacht. Wie de draak kon verslaan, herwon meteen ook zijn vrijheid.

Joris, een jonge Bruggeling geraakte in een dronkemansgevecht verwikkeld. Hij zou te veel gekeken hebben naar het lief van de andere man. Beide heren belanden in het Steen. Wanneer Joris ‘s morgens met een kater wakker wordt wil hij maar één ding, zo snel als mogelijk uit het Steen ontsnappen.

Hij kende het verhaal van de onderaardse gang en de draak. De cipier moest hartelijk lachen toen Joris hem vertelde dat hij de draak zou verslaan. Uiteindelijk weet Joris de cipier wel te overtuigen of althans zijn nieuwsgierigheid te prikkelen.

De cipier gaat op vraag van Joris om een harnas, twee brandende fakkels en een paar spiegels. Daarop trekt Joris het harnas aan waarop hij de spiegels bevestigd heeft. Gewapend met de brandende fakkels stapt Joris de gang in. Hoe dieper hij in de gang gaat, des te sterker wordt de zwavelgeur. Tot vlammen de tunnel verlichten. Het gehijg en gekreun van de draak is nu duidelijk hoorbaar.

De draak denkt dankzij de spiegels op het harnas dat hij oog in oog staat met tientallen draken. In paniek vlucht hij de andere kant van de gang. Op die manier is de weg vrij voor Joris. In het kasteel van Male schrikken de wachters zich een hoedje wanneer Joris bovenkomt. Joris heeft zijn vrijheid terug.