• Nostalgie

Eentje uit de oude doos!

Nostalgie |

Een blik op het Jan van Eyckplein in de jaren stilletjes!

Wist je dat er hier vroeger geen plein lag? Voor de aanleg vond je op deze plaats de Nieuwjaarsbrug in het verlengde van de Wijnzakstraat. De brug werd al vermeld in 1282 en was gemaakt uit hout. In 1389 werd ze herbouwd in witte Brabantse steen en werd ze versierd met twee gepolychromeerde beelden van de evangelist Sint Jan. In 1444 werd ze opnieuw herbouwd als drieledige boogbrug met een stenen borstwering.

Oorpronkelijk had je hier dus geen plein, maar liep de reie door met de Sint-Jansbrug. In 1787 werd de reie overwelfd en werd de Sint-Jansbrug afgebroken. Zo werd het plein geboren. Pas in 1844 kreeg het plein de naam Jan van Eyckplein als hulde aan de schilder Jan van Eyck.