• Nostalgie

Het Simon Stevinplein in de jaren stilletjes

Nostalgie |

Een blik op het Simon Stevinplein in de jaren stilletjes. Heb jij een idee van het jaar waarin deze foto werd genomen?

Het plein ken je misschien, maar weet je ook wie Simon Stevin is? Simon Stevin werd geboren in 1548 in Brugge. Hij was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur. Hij introduceerde het decimale stelsel voor breuken in de westerse wereld. Gek! Ook de termen “wiskunde”, “natuurkunde”, “scheikunde”, “sterrenkunde” en “meetkunde” werden geïntroduceerd in de Nederlandse taal dankzij Simon Stevin.

Hoewel je het zou denken als je dit beeld ziet, zag het plein er vroeger volledig anders uit. In het begin van de 14de eeuw stond op het plein namelijk het Westvleeshuis van Brugge. Dit huis was eigendom van het ambacht van de vleesbewerkers. Voor dit gebouw werd opgetrokken heette deze plaats de Oude Vrijdagmarkt. Toen werd vlees verhandeld in de hallen aan het belfort.

Het Westvleeshuis lag op een gunstige plaats. Namelijk daar waar de verbindingswegen uit Kortrijk en Gent samenkwamen. In 1819 werd het vleeshuis door de stad aangekocht en afgebroken.

Afbeelding © geschiedenisbrugge.brugseverenigingen.be