• Weetjes

Ooit al gelet op het doodshoofd aan de Smedenpoort?

Weetjes |

Passeer je de Smedenpoort al wel eens met de fiets of te voet? Kijk bij het buitenrijden of wandelen van de poort dan eens achterom! Je zult zien dat er een groene doodskop je toegrijnst. De doodskop is van brons, maar was ooit echt! 💀

Wist je al waarom die doodskop daar hangt? Nee? We vertellen het verhaal!

Op een warme dag in 1691 was de spanning te snijden bij de bewakers aan de Smedenpoort. De bewakers hadden namelijk te horen gekregen dat de Fransen op komst waren met het doel de stad in te nemen. ⚔

François van der Straeten, één van de wachters kon omgekocht worden door de Fransen. Hij zou tijdens zijn wachtdienst de poort ontgrendelen. Op de bewuste avond had gelukkig net een schipper zijn sloep aangemeerd aan de kade voorbij de Boveriepoort. Toen hij naar het Waterhuys wandelde ontdekte hij de schuilplaats van de Fransen in Tillegem bos. Toen alarm werd geslagen probeerde François te vluchten, maar hij werd gevat! 😱

Zijn straf? De galg. Zijn hoofd werd op een pin vastgemaakt en aan de Smedenpoort gehangen om andere verraders en spionnen af te schrikken.

De schedel werd in 1691 aan de poort gehangen. In 1773 werd die vervangen door een ijzeren exemplaar dat je kan bezichtigen in het Gruuthusemuseum. Het huidige bronzen exemplaar hangt er sinds 1911. 🕰️

Afbeeldingen © Marc Willems, Rudi Vandeputte