• Nostalgie

Throwback naar “de bakkersmolen”

Nostalgie |

Een blik op de Sint-Janshuismolen in 1948.

Op deze plaats staat er al sinds 1550 een molen. De molen die in dat jaar werd gebouwd waaide omver in 1744. Dat moet een sterke wind geweest zijn! In 1770 werd de huidige molen gebouw. De molen werd opgericht door Pieter Descam en fungeert als korenmolen. Hij was deken van het bakkersambacht. Daarom wordt de Sint-Janshuismolen ook wel eens de bakkersmolen gedubd. Boven de ingang van de molen vind je ook de naam “Sint Aubertus”. Sint-Aubertus was de patroon van het Brugse bakkersambacht. Waarom noemt de molen dan de “Sint-Janshuismolen”, horen we je denken? De molen heeft de naam “Sint-Janshuismolen te danken aan het gasthuis. Het gasthuis heeft de molen nooit in het bezit gehad, maar er werd wel een rente opgelegd ten voordele ervan.

Op 1914 kocht Stad Brugge de molens voor de prijs van 5000 fr. Het origineel plan was om de molens te slopen. Achteraf zag men de waarde in van de laatste molens op de vesten van Brugge. De molen werd hersteld, maar slechts opnieuw in gebruik genomen in 1964. Maurice Vienne hield de molens draaiende in de weekends. Hierdoor kwam er meer en meer molenbezoek.

Afbeelding © Collectie Stadsarchief Brugge