• Nostalgie

De Genkse vredesfeesten

Nostalgie |

De vredefeesten in Sint-Niklaas zijn bekend over het hele land, maar de vredesfeesten in onze stad moesten zeker niet onder doen. Deze foto dateert van de vredesfeesten in 1945. Toen trok er een indrukwekkende stoet doorheen het centrum met als kers op de taart een schitterend volksbal. Op de foto zie je enkele toeschouwers van de stoet voor de winkel van Melanie Houben. Melanie verkocht trouwens “mercerie” (naaibenodigdheden).

De foto hieronder toont de vredesfeesten van 7 en 8 september 1919.

De straten werden toen opgefleurd met allerlei triomfbogen en algemene verlichting. Op zaterdag was er een grote optocht met muziek en fakkellicht en op zondag vond de vredesstoet plaats. Die bestond uit 10 praalwagens, verschillende harmonies en allerlei groepen te paard of te voet. De ganse stad vierde mee.

Foto’s © Beeldbank Heidebloemke