• Nostalgie

De best gekende manifestatie van Ledeberg

Nostalgie |

Ledeberg is al sinds 1600 bekend om de jaarlijkse ajuinmarkt. De boeren kwamen soms van heel ver naar Ledeberg om er ajuinen aan de man te brengen. Dit tafereel vond je trouwens niet enkel in Ledeberg. Al vanaf de Middeleeuwen werden er op verschillende plaatsen in Gent uien verkocht. De uien die je in Ledeberg vond kwamen vooral uit Aalst en Ninove.

Al snel groeide de ajuinmarkt uit tot de best gekende manifestatie van Ledeberg. Vooraleer er voornamelijk uien verkocht werden kon je er textielwaren en landbouwproducten kopen. Tegenwoordig is het meer een feestmarkt die gepaard gaat met de bekende lichtstoet.

Foto © Old Ghent