• Weetjes

Gent, Keizer Karel en een handschoen

Weetjes |

Wist je dat…

Gent in ca 1400 méér inwoners had dan onze hoofdstad? Gent had zelfs bijna evenveel inwoners als Parijs in die tijd! Door de rijkdom via lakenhandel en graanopslag was Gent toen één van de grootste steden van West-Europa.🏙️

Nog tot rond 1550 zou Gent de grootste stad van de Nederlanden zijn. Zo was het toen groter dan Keulen, de grootste stad van het Heilige Roomse Rijk, en na Parijs en Londen, de grootste stad van Noordwest- Europa. Keizer Karel zei van Gent “Je mettrai Paris dans mon Gant/-d” (Ik zou Parijs in mijn handschoen/Gent steken)

#mijnstadgent #lovelocal #gent