• Nostalgie

Het gruut onderhoud van het Wintercircus

Nostalgie |

Voor generaties Gentenaars was het Wintercircus synoniem met garage Mahy. Meer dan veertig jaar geleden sloot de garage haar deuren. Die kwam er kort na de Tweede Wereldoorlog in wat ooit een echt stadscircus was.

In 1885 werd het toen nog ‘Nieuw Cirkus’ gebouwd met de idee van een overdekte renbaan met feestzaal. Om uiteindelijk open te gaan als stenen circus dat ook in de winter onderdak bood aan heel wat gezelschappen.

Op de foto uit 1920 zien we het Wintercircus net na de felle brand die enkel de buitenmuren, de stallingen en de manège gespaard had. In 1923 begon de bouw van het nieuwe circus dat zoals gezegd na WOII omgebouwd werd tot garage. Het circusinterieur werd vervangen door een functionele betonnen constructie. Na de sluiting in '78 deed het pand nog dienst als oplagplaats voor oldtimers om daarna te beginnen aan een lange periode van verwaarlozing en vergetelheid.

Stad Gent kocht in 2005 het gebouw met de bedoeling om het te renoveren en integreren in De Krook met onder meer de onderzoekcentra van Universiteit Gent en Imec.livinglabs. Zo zal het gebouw uit de hoofden van onder meer het Gentse architectenburau aNNO architecten tegen 2022 verpoppen tot een plek voor start-ups en rocktempel voor concerten tot 500 personen. Daarnaast krijgt ook een café, restaurant en dakterras er onderdak. Dat alles met respect voor het prachtige stuk erfgoed van onze fiere stad.

#mijnstadgent #lovelocal #wintercircus