• Weetjes

Laat je leegstand opbrengen én help tegelijk de mobiliteit in Gent verder te verbeteren!

Weetjes |

Stad Gent investeert in bereikbare fietsenparkings. Daarvoor zijn ze naarstig op zoek naar nieuwe locaties in de binnenstad, meer bepaald in de omgeving van de Kouter, Vrijdagmarkt en de Korenmarkt. En uiteraard dichtbij horecazaken en winkels. Dat kan ongetwijfeld een stuk grond zijn, maar ze zouden het helemaal geweldig vinden als ze hiermee creatieve oplossingen kunnen aanreiken. Denk maar aan leegstaande winkelpanden, pakhuizen, woningen,…

Het spreekt voor zich dat de locaties aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om als fietsenparking te kunnen dienen.

  • Ze zijn goed zichtbaar en zo open mogelijk vanaf de openbare weg
  • Er is voldoende verlichting (of er kan openbare verlichting worden voorzien)
  • Ze zijn vlot toegankelijk voor alle types fietsen
  • Er zijn geen grote hoogteverschillen aan de ingang of binnenin een pand
  • Er is plaats voor minimum 50 fietsen (minimum oppervlakte 300 m²)
  • De vrije hoogte bedraagt minstens 2,50 m, bij voorkeur 2,75 m
  • Het moet toegelaten zijn om op een stuk grond een overdekte fietsenstalling te plaatsen en alle noodzakelijke werken hiertoe uit te voeren

Heb jij zo’n locatie? Top! Stad Gent gaat graag met jou in gesprek om de mogelijkheden per locatie te bekijken. Het enige wat je nu hoeft te doen is een dossier samenstellen. Je kan het indienen tot en met 15 november. Hier vind je alvast de vereisten van het dossier. Als je dossier klaar is, mag je het mailen naar mobiliteit@stad.gent met als onderwerp 'Oproep fietsenparkings – t.a.v. Isabel De Kockere'.