• Nostalgie

Naar de markt op het Sint-Veerleplein

Nostalgie |

Vandaag gaan we meer dan een eeuw terug in het verleden. Deze foto toont een markttafereel dat tot begin de 20ste eeuw vertrouwd was op het Sint-Veerleplein. Toen was er immers regelmatig een groentenmarkt. De foto dateert van rond 1900!

Vanaf 1407 tot het eind van de 18de eeuw had het Veerle-plein een lugubere functie. Het fungeerde toen namelijk als executieplaats voor misdadigers. Lees er hier meer over: http://bit.ly/sintveerleplein