• Weetjes

Het ontstaan van de Grote Markt

Weetjes |

Wist je dat de Grote Markt al ontstond rond 1300? Het plein werd gevormd door vier straten, die allemaal naar een van de vier stadspoorten leidden!

Toen stond het plein nog bekend als ‘Op den marct’. Later kreeg het de namen ‘Graenmarct’, ‘Coorenmerct’, ‘Markt’ en uiteindelijk ‘Grote Markt’.

Foto © Vlaamse Gemeenschap