• Nostalgie

De vergeten Grote Hallen op het Schouwburgplein

Nostalgie |

Wow, da’s een heel ander zicht van het Schouwburgplein op deze oude foto dan dat we vandaag de dag kennen! Vroeger vond je hier immers de Grote Hallen. Toen de Lakenhalle op de Grote Markt uit 1411 te klein was geworden, werden de Grote Hallen gebouwd op het Schouwburgplein. Net zoals in de oorspronkelijke Lakenhalle werd dit gebouw gebruikt om handel te drijven. Helaas kunnen we niet meer genieten van de Grote Hallen op de foto, want op 21 juli 1944 werd het gebouw geraakt door een bombardement en brandde het af.

Ondertussen was het gebouw ook een tentoonstellingsruimte geworden. Toen in 1948 besloten werd om het gebouw niet te restaureren, zat de stad dus zonder expositieruimte. Dat gat werd later (in 1966) opgevuld door het ontstaan van Kortrijk Xpo.

Foto © Copyright Stad Kortrijk