• Nostalgie

De vrijmetselaarsloge op de Houtmarkt

Nostalgie |

De Kortrijkse loge, die haar thuishaven heeft op de Houtmarkt, bestaat intussen 115 jaar. Op de neoclassicistische gevel staan de woorden "Sterker door Vriendschap" en een verguld beeld van Athena die een vinger voor de mond houdt. De vrijmetselarij is een internationaal verspreide broederschap die ijvert om mensen van verschillende overtuiging met elkaar te verzoenen. Voor een Vrijmetselaar is eenheid in verscheidenheid een meerwaarde.

Op deze plaats stond in 1694 de herberg Den Bonten Osse. In 1907 werd vervolgens het lokaal van de Kortrijkse loge ondergebracht. De gevel is sinds 22 december 1982 beschermd. De eerste vrijmetselarij in Kortrijk begint in 1803 met de oprichting van een loge onder de naam van “L’Amitié” en werd opgericht in het huis van de gewezen burgemeester Le Camus op de Grote Kring. Gedurende de 19de eeuw lag het lokaal van de loge in de Langemeersstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbiedt de Duitse bezetter elke maçonnieke activiteit. Alle goederen van de loge worden verbeurd verklaard. De rijke archieven van “L’Amitié” kunnen veilig geborgen worden, maar de nazi’s stellen de deuren van de lokalen voor het publiek open om uiting te geven aan hun anti-maçonnieke gevoelens. Blijkbaar deed het lokaal toen dienst als een soort preventief geneeskundig centrum. Daar zouden zo’n tweeduizend onderzoeken uitgevoerd worden op vrouwen van lichte zeden uit het Kortrijkse.

📍 Houtmarkt 18