• Nostalgie

Een terugblik op “t prezong” van Kortrijk

Nostalgie |

Wist je dat Kortrijk vroeger “Huizen van detentie” had? Een echte gevangenis heeft onze stad vandaag de dag niet meer, maar vroeger telde Kortrijk er redelijk wat. Zo vond je gevangenissen in de Jan Persynstraat, Leiestraat, het Jezuïetencollege, het Begijnhof en het Kapucijnenklooster. De gevangenis op de foto stond op het Conservatoriumplein, op de plaats waar je tegenwoordig het muziekconservatorium vindt.

Op deze foto zien we een voor die tijd moderne cellulaire gevangenis die vanaf 1856 werd gebruikt. De gevangenis bestond uit 110 cellen. In de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis gebombardeerd en zwaar beschadigd. Hierdoor kwamen meer dan 30 gevangenen en enkele cipiers om het leven. Tijdens het incident ontsnapten ook enkele gevangenen. In 1946 werd dan beslist om de gevangenis af te schaffen.

Foto © bibliotheekkortrijk.blogspot.com