• Wat te doen

Fleur Kortrijk op met raampoëzie tijdens de Poëzieweek

Wat te doen |

Van 28 januari 2021 tot en met 3 februari 2021 is het Poëzieweek. In Kortrijk worden we tijdens die week extra poëtisch dankzij de actie ‘Samen Dichter’. De actie verwijst naar het algemene thema van Poëzieweek, namelijk SAMEN, en houdt in dat je zelf een gedicht schrijft of uitkiest. Vervolgens hang je het gedicht uit aan je raam zodat je mede-Kortrijkzanen kunnen genieten van een vleugje poëzie. De affiches kan je verkrijgen in je lokale bibliotheek of downloaden via http://bit.ly/poëzieweekkortrijk. Bovendien valt er een prijs te winnen als je jouw gedicht op Facebook of Instagram deelt met #samendichter. Veel succes!

Weet je niet meteen waar je moet beginnen? Dan geven we je graag wat Kortrijkse inspiratie! Een van de grote Vlaamse dichters is natuurlijk Guido Gezelle. Deze 'grootmeester van de Vlaamse poëzie' woonde heel wat jaren in Kortrijk. Hij was er immers kapelaan in de O.L.V.-Vrouwekerk van 1872 tot 1889. Ook nu nog vind je er zijn borstbeeld. Heel wat van zijn poëzie werd tijdens die jaren dus geschreven op Kortrijkse bodem. Wij laten je alvast meegenieten van zijn gedicht “Goeden dag” uit de bundel Liederen, Eerdichten et Reliqua.

‘Goeden dag!’ klinkt eer- en vriendlijk,
't vlaamsche groetwoord, hier en daar,
of 't een groot man, of 't een kleen is,
of 't de koning zelve waar'.

‘Goeden dag! dat geve God u!’
zei men eertijds, vroomgezind,
en het kind zei 't zijnen vader,
en de vader 't zijnen kind.

‘Goeden dag!’ is 't woord des vreden,
't woord der vriendschap, overal,
maar wee hem die 't kreupelhertig
tot den vlaming zeggen zal!

‘Goeden dag!’ dat wordt een wapen,
en hij voegt bij raad en daad
't altijd moedig vlamings herte,
dat naar recht en vrijheid staat!

‘Goeden dag!’ dat woord heeft Vrankrijk
eens te Kortrijk wel geleerd,
en de fransch bijt nog zijn knevels,
als ge in 't vlaamsch hem salueert.

– Guido Gezelle (1868)

Foto © vzw Toerisme Kortrijk