• Nostalgie

Het verleden van het Plein

Nostalgie |

Halfweg de 17de eeuw werden op bevel van Franse koning Lodewijk XIV driehonderd woningen gesloopt voor de bouw van een citadel en kazernes. In het midden van de militaire gebouwen lag een oefenterrein, het huidige Plein. Met tijd verdwenen verschillende gebouwen en werden er bomen aangeplant. In 1814 kocht de congregatie van de Zusters van Liefde een stuk grond van een zekere heer Braeck en bouwden er een school. Het Instituut Onze-Lieve-Vrouw-ter Engelen was in de volksmond beter gekend als “het Fort”, het huidige Guldensporencollege. Het eerste gedeelte van de school, het klooster met meisjespensionaat, werd voltooid in 1843. In 1879 werd het Plein een openbaar park.

Op 28 februari 1918 verschijnen plots vliegtuigen zonder voorafgaand alarm van de brandklok. Verborgen door een dicht wolkendek hadden de mensen geen tijd om een schuilplaats te zoeken. Er vallen bommen op het Plein, het Fort en de Kleine Leiestraat. Op het Plein komen drie burgers en een soldaat om.

Het park werd in 1966 volledig heraangelegd. De centrale kiosk maakt plaats voor een vijver en aan de noordkant werd een kaartershuisje opgericht. Na een opknapbeurt is dit huisje sinds enkele jaren de bruisende horecazaak van Nina en Ursy, met toepasselijke naam: ‘t Plein 😊