• Weetjes

Overkophuis, mentaal welzijn centraal

Weetjes |

Vorige week opende het Kortrijks OverKophuis haar deuren in de Groeningestraat 20. Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en een unieke samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg, het (jeugd)welzijnswerk en de lokale overheid. Jongeren kunnen er naartoe om samen te chillen, een leuke activiteit te organiseren, maar je vindt er net zo goed een luisterend oor bij elkaar en bij de professionele medewerkers. Wanneer er nood is aan verdere therapeutische hulp wordt gezorgd voor een vlotte toegang naar de verschillende partnerorganisaties. Dit op vraag en op maat van de jongere zelf.

De coronapandemie zorgde voor een stroomversnelling. De aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren groeide sterk in de hele regio. In Kortrijk werd eind 2020 in de bevraging ‘Oe ist? Jong Kortrijk over corona’ gepeild naar het welbevinden van de jongeren. Bijna de helft van de deelnemers (49,1%) gaf aan zich minder goed te voelen 😔 Een belangrijk signaal, want de helft van de mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen zich immers tegen de leeftijd van 14 jaar, drie kwart tegen de leeftijd van 25 jaar. Uit de bevraging kwamen heel wat voorstellen, onder meer een ontmoetingsplek voor leeftijdsgenoten en een plaats om je hart te kunnen luchten. Dat is ter harte genomen. Want jongeren zijn niet enkel welkom in het OverKophuis, ze bouwen zelf de werking uit.

De openingsuren variëren van week tot week in de opstartmaand. Na een eerste maand volgt een evaluatie samen met de jongeren om te zien waar uitbreiding nodig en mogelijk is.

Voor de startmaand oktober:
Tweede week van de maand: woensdag (14u-17u) en vrijdag (15u-18u).
Derde week van de maand: maandag en donderdag van 16u tot 19u.
Vierde week van de maand: woensdag en zaterdag van 14u tot 17u.