• Nostalgie

Overlijden Auguste Reynaert tijdens WOI

Nostalgie |

Vorige week herdachten we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dus ging ik eens gaan snuisteren in de archiefbeelden. Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de stad tijdens WOI was wellicht het overlijden op 82-jarige leeftijd van burgemeester Auguste Reynaert. Enorm geliefd en meer dan dertig jaar lang burgemeester van de stad bracht zijn begrafenis de ganse stad op de been. De indrukwekkende rouwstoet trok de Grote Markt over.

Onder het burgemeesterschap van Auguste Reynaert kende Kortrijk talrijke ingrijpende uitbreidings- en verfraaiingswerken, waardoor hij sterk zijn stempel op de stad gedrukt heeft. Zo werd onder zijn bewind werk gemaakt van een nieuw rioleringssysteem en werden talrijke monumenten grondig gerestaureerd (bijvoorbeeld de Lakenhallen op het huidige Schouwburgplein). Daarnaast liet Reynaert ook de petite ceinture de boulevards aanleggen, de latere kleine stadsring R36, en liet hij tal van ongezonde beluiken slopen. In de wijk Overleie gaf dit laatste aanleiding tot de aanleg van het Volkspark, later het Koningin Astridpark gedoopt. In dat park werd een monument ter ere van Reynaert ingehuldigd. De Kleine Hallenstraat werd later herdoopt tot Burgemeester Reynaertstraat.

Links op de hoek met de O.-L.- Vrouwestraat zie je het café Bar des Amis. Het café bestaat al sinds 1898 en heette in oorlogstijd Café Au Salon. Later werd dat Het Salongske.