• Raadsels en puzzels

Raad de straat in Kortrijk – Editie 01.05.2021

Raadsels en puzzels |

Ken jij alle hoeken en straten van Kortrijk? Dan kan jij ongetwijfeld raden waar deze foto werd genomen!

Foto © Stad Kortrijk

Oplossing

Het juiste antwoord is de Deken Degryselaan. Deze foto werd genomen rond 1940, niet lang nadat de eerste huizen in de straat werden gebouwd. Dat was immers pas rond 1935 het geval. Twee jaar later stonden er nog maar 7 huizen!

De straat werd in 1932 vernoemd naar de deken Edouard Degryse. Hij werd in 1848 geboren in Roeselare. Vanaf 1889 werd deze priester deken van Kortrijk. Deken Degryse wilde betere leefomstandigheden voor arbeiders en was ook een voorvechter van de Vlaamse rechter. Bovendien was hij de medestichter en tevens eerste voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk.