• Raadsels en puzzels

Raad de straat in Kortrijk – Editie 03.04.2021

Raadsels en puzzels |

Ken jij alle hoeken en straten van Kortrijk? Dan kan jij ongetwijfeld raden waar deze foto werd genomen! Naast de straat vragen we deze keer ook de plaatsnaam! 🙈

Foto © Stad Kortrijk (Paul Debrabandere)

Oplossing

Het juiste antwoord is het Van Ackershof op de hoek van de Hoog Mosscher en de Meiweg. Het hof werd gebouwd door het Bureel van Weldadigheid en bestond uit een kapel en 16 huizen rond de binnenkoer. Architect Jan Robert Vanhoenacker mocht het hof ontwerpen. De naam van het hof verwijst naar Constant Van Acker, die een grote gift deed aan het project. In 1979 werd het hof echter getroffen door een tragedie. Er brak brand uit in het huis met het nummer 75 en de bewoonster overleefde de brand niet.