• Raadsels en puzzels

Raad de straat in Kortrijk – Editie 26.04.2021

Raadsels en puzzels |

Ken jij alle hoeken en straten van Kortrijk? Dan kan jij ongetwijfeld raden waar deze foto werd genomen!

Foto © Stad Kortrijk

Oplossing

Het juiste antwoord is het Halenplein in de wijk Blauwe Poort. Deze foto werd genomen op 1 juni 1958, zo’n jaar na de aanleg van het plein. De wijk kwam er immers pas in 1957. De naam van het plein verwijst trouwens naar de Slag bij Halen op 12 augustus 1914. In deze slag versloegen de Belgen het Duitse leger, ondanks het voordeel van de Duitse meerderheid.

De hoeve De Blauwe Poort werd in 1954 aangekocht door het stadsbestuur, samen met de 28 hectare landbouwgrond. Op het terrein kwamen 288 sociale woningen en 286 privéwoningen te liggen. Het Halenplein vormde meteen het centrum van de nieuwe woonwijk, zeker door de tien winkels die er hun intrek namen.

Wist je trouwens dat de straatnamen in de wijk oorspronkelijk zouden verwijzen naar Bourgondische hertogen? Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan. In plaats daarvan koos het stadsbestuur voor namen die verwezen naar de Eerste Wereldoorlog en het IJzerfront. Vandaar dus straatnamen zoals de Vuurkruiserslaan, IJzerfrontlaan, Elfde-Novemberlaan en Pervijzestraat!