• Weetjes

Wist je dat de ene Broeltoren 30 jaar ouder is dan de andere?

Weetjes |

Wist je dat de Broeltorens samen met de Artillerietoren de laatste restanten zijn van de middeleeuwse stadsomwalling van Kortrijk?

De zuidelijke toren (ook de Blauwe Toren genoemd) werd samen met de Broelbrug gebouwd in 1385 om het verkeer op de Leie te controleren. Ze was deel van de versterkte omheining van het eerste grafelijk kasteel van Kortrijk waar de graven van Vlaanderen woonden. De noordelijke toren (ook de Inghelburghtorre genoemd) werd gebruikt als wapenopslag en kwam er in het jaar 1415. De zuidelijke toren is daarmee 30 jaar ouder dan de noordelijke toren!

Kortrijkzanen zagen al lang het historisch belang van de torens in. Zo wilden ze die als monument laten beschermen in 1871 en 1933. We moesten echter wachten tot 1983 voordat de torens de status van monument kregen. Opvallend daarbij is dat de Broelbrug niet bij het monument hoort!

Foto © Trougnouf (Benoit Brummer)