• Wat te doen

WONDER: Living Waterscapes (Summer School)

Wat te doen |

In september vond de Summer School: Living Waterschapes plaats in Bolwerk, waaraan 11 jonge activisten, ondernemers, designers en kunstenaars van verschillende nationaliteiten konden deelnemen. Hun missie: de toekomst van urban waterscapes in Kortrijk ontdekken. Ze gingen de uitdaging aan om op vijf dagen tijd een oplossing te bedenken voor specifieke problemen met water als centraal thema.

De studenten die met het thema 'water als grondstof' aan de slag gingen, trokken met de fiets langs de waterwegen in de stad. Zij werden uitgedaagd door De Watergroep om na te denken over hoe we in een stedelijke context water op een duurzame manier kunnen infiltreren en hergebruiken. Een tweede team ging aan de slag met 'water en landbouw'. Zij trokken naar de Heerlijkheid van Heule om na te denken over hoe het stilstaande water daar functioneler kon ingezet worden. Het derde team boog zich over een uitdaging binnen 'water & cultuur'. Zij stelden de vraag hoe (artistieke) interventies in de openbare ruimte inwoners nauwer bij de waterlopen in hun stad kunnen betrekken. Ter inspiratie trokken ze op speurtocht door de stad met LZSB en POOL IS COOL op zoek naar publieke zwemplaatsen.

Door middel van ideation en prototyping bouwden ze 3 installaties die elk een eigen focus hadden op een thema met maatschappelijke impact. Tijdens deze hands-on educatieve ervaring konden de deelnemers verschillende methodieken, technieken en processen ontdekken. Ze werkten in multidisciplinaire teams samen onder begeleiding van coaches en experts. Doorheen de week deden ze aan territorial research om zo hun prototypes uit te werken met focus op duurzaamheid en impact. Op de expositie van WONDER wordt het hele project van startpunt tot resultaat tentoongesteld.

Project door Start@K, Bolwerk en Eiland Collective in samenwerking met De Watergroep & Durf2030. Dank aan de partners Designregio Kortrijk, De Stadsboederij, Eurom├ętropole, Hello Water, Leiedal, LZSB, POOL IS COOL, POM West-Vlaanderen, VOKA en Voxdale.

WONDER loopt van 15 oktober tot 14 november en is open van donderdag t.e.m. zondag, 11u tot 19u. Tickets via www.wonderkortrijk.be

­čôŹ Van Marcke site, Weggevoerdenlaan 5