• Nostalgie

Het verdwenen Leverstraatje

Nostalgie |

Op deze foto van 1914 zien we het verdwenen Leverstraatje naast apotheek De Zeven Hoeken. Deze kleine straat was deel van de Slachthuiswijk. Er waren sowieso al saneringsplannen voor die wijk tussen 1910 en 1930, maar die werden heel wat versneld door alle vernielingen van de oorlog. Zo was er al voorzien om een nieuw plein aan te leggen in de wijk. Doordat een brand een volledig huizenblok met handelszaken verwoestte in 1914 verliep de aanleg van het Mathieu de Layensplein veel sneller.

Van de oorspronkelijke handelszaken bleef enkel apotheek De Zeven Hoeken over. Die verwijst met haar naam trouwens naar de verdwenen Zeven Hoeken. Voor de aanleg van het plein kwamen hier namelijk heel wat straten op uit die samen zeven hoeken vormden. Die straten waren de oude Pensstraat, de Mechelsestraat en de Schrijnmakersstraat, de Jodenstraat en natuurlijk de Leverstraat.

Zie je trouwens het portaal links op de foto? Aandachtige Leuvenaars hebben het misschien al herkend, want het poortje is bewaard gebleven en later hergebruikt als toegangspoort naast de apotheek! De poort staat op haar huidige plaats sinds 1928 en geeft uit op het laatste restant van de verdwenen Leverstraat: een binnenkoer met kasseien.

Foto © KIK-IRPA, Brussel