• Jobs

Interleuven zoekt nieuwe collega’s!

Jobs |

Interleuven, het intergemeentelijke samenwerkingsverband, is op zoek naar nieuwe medewerkers! Interleuven is actief in de clusters ondernemen, wonen, gebouwen en infrastructuur, slimme regio, omgeving en bestuurlijke werking. Ze werkt samen met haar vennoten en partners rond de ontwikkeling van bedrijventerreinen of woonprojecten en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. Ook op het vlak van ruimtelijke ordening, preventie en welzijn, milieu, onroerend erfgoed, informatieveiligheid, … bieden ze ondersteuning aan gemeenten, OCMW’s en politiezones.

Op dit moment is Interleuven op zoek naar een medewerker gebouwenbeheer en een projectmedewerker bedrijventerreinen. Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur en een loon in overeenstemming met je ervaring. Daarbovenop geniet je van fijne extralegale voordelen zoals maaltijdchecques, een pensioen- en hospitalisatieverzekering, … en de mogelijkheid tot telewerk.

Medewerker gebouwenbeheer

Als medewerker gebouwenbeheer werk je mee aan het beheer van alle gebouwen en gronden in eigendom van Interleuven en de verhuur ervan. Je staat samen met de collega’s van het team in voor de eerstelijns reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zorg je als medewerker mee voor de administratieve ondersteuning binnen dit beleidsdomein, meer concreet het verzamelen, verwerken en rapporteren van gegevens, opvolgen van de planning van de verschillende contracten, administratie/opvolging verzekeringen gebouwen, nazicht van werkbonnen, factureren, … Je verstrekt informatie en documentatie aan interne en externe klanten. Je brengt mee in kaart welke werken in welke eenheden dienen uitgevoerd te worden,…

Projectmedewerker bedrijventerreinen

Als projectmedewerker bedrijventerreinen sta je, samen met je collega’s, in voor de (her)ontwikkeling en het duurzaam beheer van bedrijventerreinen in het arrondissement Leuven. Je bent een aanspreekpunt voor bedrijven en het lokale bestuur. Je zet mee in op het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen maar kan ook nieuwe projecten detecteren. Je ondersteunt de organisatie en opvolging van administratieve en financiële procedures die de (her)ontwikkeling van de terreinen mogelijk maken. Andere verantwoordelijkheden daarbij zijn bijvoorbeeld haalbaarheidsanalyses, opmaken van subsidiedossiers, opvolgen van studiewerk, capteren van beleidsontwikkeling en uitvoeren van bedrijventerreinmanagement.

Lijkt dit jou wel wat? Lees dan snel meer op www.interleuven.be/vacatures en solliciteer!