• Nostalgie

De Brusselpoort: historische stadspoort in Mechelen

Nostalgie |

Dit beeld van de jaren 60 of 70 is pure nostalgie! We zien de Brusselpoort omringd door allerlei schattige auto’s uit die tijd. Wegmarkeringen waren toen nog niet aan de orde, maar gelukkig reden de auto’s toch mooi aan hun kant!

De Brusselpoort diende vroeger als stadspoort en is de laatst overgebleven stadspoort in Mechelen. Ze werd in de 13e eeuw gebouwd en was op dat moment de hoogste in de stad. Daardoor verdiende de poort haar bijnaam “Overste poort”. De stadspoort zoals we die nu kennen is echter een stukje kleiner dan die van toen. In de 16e eeuw werd de poort namelijk gewijzigd en werden onder meer de torens verlaagd.

Merk ook op hoe er aan beide kanten van de Brusselpoortstraat benzinepompen stonden!

Foto © Mechelen in Het Verleden