• Weetjes

De Heilige Geestkapel: eeuwenlang huis voor liefdadigheid

Weetjes |

Wist je dat de Heilige Geestkapel gebouwd werd voor een liefdadigheidsinstelling? De 13e-eeuwse kapel aan de Minderbroedersgang werd gebouwd voor de Tafel van de Heilige Geest van de Sint-Romboutsparochie. Deze organisatie zette zich in voor arme Mechelaars. Het Heilige Geesthuis ernaast werd dan weer gebruikt als opslagplaats voor de spullen die werden weggegeven aan de armen.

Tijdens de Franse Revolutie ontstond er een eerste verandering aan de werking. De liefdadigheidsinstelling werd namelijk opgeheven en transformeerde naar het ‘Bureel van Weldadigheid’, of zoals we het nu kennen: het OCMW. De kapel huisde dus nog steeds een instelling die zorgde voor de armen, maar de kapel zelf werd nu een wachtzaal voor je jouw bijdrage kon ophalen. Daarnaast werden er tot 1860 ook catecheselessen gegeven.

De kapel werd in 1910 grondig gerestaureerd en in 1938 werd het een beschermd monument. Vanaf 1968 worden de kapel en het Geesthuis eigendom van stad Mechelen en in 1972 gaat het Mechels Stadspoppentheater er aan de slag. In 2013 volgde een nieuwe restauratie, waarbij het poppentheater De Maan verhuisde. Het stadsbestuur maakt er deze keer een locatie voor evenementen van en de voormalige kapel wordt onder meer als locatie gebruikt voor het alternatief muziekfestival ‘Ongehoord’. In 2018 werd de kapel een van de laureaten bij de Onroerenderfgoedprijs!

Sinds november 2019 vind je in de Heilige Geestkapel Het Kunstuur terug. Het museum belooft je een bezoek van één uur lang en dat is ook precies wat je krijgt. Je bezoek is een intieme beleving waarbij je een unieke, veelal private, collectie mag bewonderen. Zalig, toch?

Foto © Het Kunstuur