• Nostalgie

Het Raghenoplein van de 19e eeuw

Nostalgie |

In de 19e eeuw zag Mechelen er nog een heel stuk anders uit dan nu. Zo zou je nu bijvoorbeeld niet meer zeggen dat het plein op de foto ooit het Raghenoplein was. Toch was dit hoe het plein er rond 1872 uitzag. De reden dat dit plein vol mooie herenhuizen nu niet meer te bewonderen is? Alles werd helaas grondig vernield tijdens Wereldoorlog II. Het plein sneuvelde in een bombardement in 1944.

Oorspronkelijk werd het plein de Hanswijkplaats genoemd. Die naam verwees naar de Hanswijkpoort die er tot 1829 te vinden was. Mechelaars kenden de poort ook als de Leuvense Poort en in de middeleeuwen als de Luikse poort. De naamsverandering van het plein kwam er in 1872. De stad hernoemde de plaats in ere van een zogenaamde Ragheno. Die had namelijk een bedrag nagelaten aan de stad met een specifieke voorwaarde. De stad moest de rente ervan gebruiken om arbeidskinderen een beter onderwijs te geven. Zo gezegd, zo gedaan en sindsdien verwijst het plein naar de gulle weldoener!

Foto © Mechelen – Stadsarchief