• Raadsels en puzzels

Raad de straat in Mechelen – Editie 13.02.2021

Raadsels en puzzels |

Ken jij alle hoeken en straten van Mechelen? Dan kan jij ongetwijfeld raden waar deze foto in de jaren stilletjes werd genomen!

Foto © Mechelen – Stadsarchief

Oplossing

Het juiste antwoord is de Augustijnenstraat, op de hoek met de Gerechtstraat. Het huis dateert uit de 16e à 17e eeuw en heet ‘De Melkboerin’. Het pand valt uiteraard vooral op door het barokke madonnabeeld. Dat werd gemaakt door de 18de-eeuwse beeldhouwer Theodoor Verhaegen.