• Weetjes

Wist je dat de Sint-Pieters-en-Pauluskerk ooit een Tempel van Rede was?

Weetjes |

De Sint-Pieters-en-Pauluskerk is een gebouw met een sterk verleden. Ze werd gebouwd tussen 1669 en 1694 en heet voluit “de Kerk van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus op visitatie bij de Heilige Ignatius van Loyola en de Heilige Franciscus Xaverius”. Een hele mondvol en dus houden we het maar bij de Sint-Pieters-en-Pauluskerk!

Heel origineel was het ontwerp van de kerk niet. Het gebouw werd immers ontworpen naar de toenmalige jezuïetenkerk van Ieper, die op haar beurt geïnspireerd was op maar liefst twee kerken: de Saint-Loupkerk van Namen en de Sint-Walburgakerk van Brugge. Bovendien haalde men voor de gevel van de Sint-Pieters-en-Pauluskerk inspiratie uit de Brusselse jezuïetenkerk van Jacques Francart. De geveltop van 1709 is dan wél weer een origineel element! 🙈

Door de eeuwen heen heeft het gebouw ook heel wat functies gekend. Uiteraard is het al heel lang een kerk, maar ooit was het ook een klooster, krijgsgasthuis en zelfs een Tempel van Rede! Dat laatste was gebaseerd op de Cultus van de Rede en was een stroming tijdens de Franse Revolutie.

Nog een laatste opmerkelijk weetje over de kerk: het hoogkoor is de begraafplaats van de ingewanden van Margaretha van Oostenrijk!