• Nostalgie
  • Weetjes

Wist je dit al over deze oude parel op de IJzerleen?

Weetjes |

Je kan het op de IJzerleen bijna niet missen: het Schepenhuis is een prachtig oud gebouw, waar tegenwoordig de balie van UiT en Visit Mechelen zit. Maar wist je de volgende weetjes al over dit prachtig stukje architectuur in onze mooie binnenstad?

💡 Het Schepenhuis pronkt al meer dan 8 eeuwen op de IJzerleen en is vermoedelijk het oudste stenen stadhuis van de Lage Landen!

💡 Doorheen de eeuwen dat het gebouw er al staat, heeft het reeds heel wat verschillende functies gekend. Het startte als stadhuis in de 13de eeuw, in de 16e eeuw zetelde hier de Grote Raad en het heeft zelfs van 1897 tot 1989 dienstgedaan als stadsarchief. Recenter kon je hier tussen 2000 en 2014 genieten van kleinschalige tentoonstellingen, bv. over Mechels houtsnijwerk en de meubelambacht.

💡 Oorspronkelijk stond er naast het Schepenhuis nog het Vleeshuis. Officieel was dit de enige plek waar vlees in Mechelen verhandeld mocht worden, om de kwaliteit te garanderen en de vleeshouwersambacht te beschermen. Dit gebouw heeft de Eerste Wereldoorlog helaas wel niet overleefd.

Foto © Regionale Beeldbank