• Raadsels en puzzels

Hotelraadsel: los jij het raadsel in een Oostends hotel op?

Raadsels en puzzels |
  • #hotel

In een kleiner hotel met 12 kamers in de Sint-Sebastiaanstraat komt een groep van 13 mensen aan. Iedere gast wil een eigen kamer. De piccolo komt met de volgende oplossing: hij vraagt de dertiende gast om met de eerste gast in kamer 1 te wachten. Dus in de eerste kamer zitten twee mensen. De piccolo neemt de derde gast naar kamer twee, de vierde gast naar kamer drie, de vijfde gast naar kamer vier, ā€¦ en de twaalfde gast naar kamer elf. Dan gaat hij naar de kamer een en neemt hij de dertiende gast naar kamer twaalf (die vrij is).

Hoe kan iedereen toch zijn eigen kamer hebben in dit hotel?

Antwoord: Het is onmogelijk. In kamer 2 had de tweede gast moeten zitten (omdat de 13e gast al geteld was)