• Nostalgie

James Ensor overleed vandaag exact 71 jaar geleden in Oostende

Nostalgie |
  • #James Ensor

James Ensor geboren op 13 april 1860 in Oostende overleed er dus 89 jaar later als één van de grootste, zoniet de allergrootste Oostendse kunstschilder ever. Het gezin Ensor verhuisde in 1876 naar een woning op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Vlaanderenhelling. De overkant van waar je nu het gloednieuwe Ensorhuis vindt. Zijn moeder, de rasechte Oostendse Marie Louise Haegheman had er op de benedenverdieping, samen met haar zus Mimi, een winkel vol schelpen, souvenirs en carnavalsartikels, waaronder ook maskers. Dat laatste heeft de fantasie van de jonge Ensor geprikkeld om later ook in zijn schilderijen vaak maskers te gebruiken. Wist je trouwens dat je vandaag nog altijd een paar van die originele maskers kan zien in het Ensorhuis.

Ensor liep school in ‘t college’ (n.v.d.r. Onze-Lieve-Vrouwecollege) in Oostende. Op zijn veertien stopte hij met school en ging tekenlessen volgen bij enkele Oostendse schilders. Nog eens twee jaar later zat hij op de Oostendse academie voor Schone Kunsten. Zijn eerste werk draait ron de zee, het strand, de duinen en polders. Eén van de weinige keren dat hij Oostende voor langere tijd verliet was om drie jaar aan de Koninklijke academie voor Schone Kunsten in Brussel te studeren. Hij keerde na zijn opleiding, waar hij slechts matige punten kreeg, ietwat ontgoocheld door ‘het systeem’ en de maatschappij terug naar Oostende. Het fantastische aan Ensor is dat het je als Oostendenaar een idee heeft van je stad en de mensen die er leefden aan het begin van de 20ste eeuw.

In zijn tijd niet altijd begrepen en gewaardeerd. Vandaag des te meer. De erkenning begint in 1929, wanneer hij de titel van baron krijgt. Biertip: d’Ostensche Baron van het Foorcomité. Ensor is ook de laatste wiens hoofd op een briefje van honderd frank stond. In 2006 kwam er een negen meter hoge spin boven het graf van Ensor aan het Duinenkerkje. Recenter, in 2020, was er een ‘reconstructie’ van zijn bekende schilderij ‘De Baden van Oostende’ van fotograaf Athos Burez en enkele enthousiaste figuranten op het Oostendse strand.