• Weetjes

Oostende krijgt er voor de komende jaren een ‘stormdijk’ bij!

Weetjes |

Schrik niet wanneer je binnenkort op het strand ter hoogte van het Domein Raversijde een vreemd bouwwerk op het strand ziet. Het is niet meer, maar zeker ook niet minder dan een kunstmatige dijk gebouw in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening.

De heren en dames van dit Agentschap willen tijdens de komende zeven jaar met deze dijk van twintig meter bij twintig meter nagaan wat de impact is van de golven bij stormweer en zodoende bestuderen hoe we onze huidige dijken nog beter kunnen maken opdat ze ons optimaal beschermen wanneer het stormt.

In de betonnen dijk zullen sensoren zitten die onder meer de kracht van de golven zullen meten. Daarnaast zullen ook een ‘golfmeetboei’ en drie meetpalen de nodige data verzamelen. Het is uiteindelijk de Gentse Universiteit en het Waterbouwkundig Laboratorium die de gegevens zullen interpreteren.

Het moet Oostende en bij uitbreiding de ganse kust zoals gezegd in de toekomst nog beter beschermen tegen hevig stormweer.

#mijnstadoostende #lovelocal #noordzee