• Weetjes

Oostende Manifest: overleg aan de Noordzee over uitbreiding aan de Atlantische Oceaan

Weetjes |

Oostende Manifest, ooit al van gehoord? Het is een verhaal van hoe Oostende midden negentiende eeuw heel even het toneel was voor Amerikaans diplomatiek overleg.

In 1854 was Cuba in handen van Spanje. De Verenigde Staten toonden een meer dan gezonde interesse om het eiland in het Caribisch gebied in te lijven. De VS had haar grondgebied in het Zuiden net uitgebreid met Californië. Het waren voornamelijk stemmen in het Zuiden die opgingen om in Cuba ook toe te voegen. De vrees werd geuit dat indien de VS het niet zou doen, een andere sterke mogendheid als Groot-Brittannië of Frankrijk dit dreigde te doen. Daarbij werd door sommigen zelfs geopperd dat dit maar met geweld moest gebeuren als Spanje niet bereid was om Cuba af te staan. Diezelfde mensen zagen Cuba als de toekomstige slavenstaat van de VS.

Om deze kwestie te bespreken koos de toenmalige Amerikaanse president Oostende uit om samen met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken en de VS-ambassadeurs van Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië.

In Oostende werd gezegd waarom Cuba van belang was voor de Amerikaanse veiligheid en dat de VS zich het recht voorhield om Cuba desnoods met geweld aan de unie toe te voegen. Vier maanden later werd het bericht gepubliceerd als het Oostendemanifest. Wat in de Noordelijke staten van de VS en in Europa meteen op heel wat weerstand stuitte.

Door de vele politieke verwikkelingen die volgden, werd het Oostendemanifest nooit uitgevoerd. Uiteindelijk werd Cuba een onafhankelijke staat.