• Raadsels en puzzels

Raad de straat – 13.3.21

Raadsels en puzzels |
  • #Raad de straat

Waar zijn we deze week? Een tip zit verscholen in de foto. De naam van het café verwijst naar de vroegere naam van de laan die we zoeken.