• Raadsels en puzzels

Raad de straat – 30.01.2021

Raadsels en puzzels |
  • #Raad de straat

In welke straat zijn we deze week? Bij wijze van ludieke schiftingsvraag (er is niets te winnen, enkel de eer), welk hondenras zien we in het midden van de straat?

Antwoord:

Frans Musinstraat