• Nostalgie

Schouwburg Oostende: van brouwerij tot woontoren

Nostalgie |

In 1816 richtte Jacques Deridder een schouwburg op in een oude brouwerij gelegen op het einde van de zuidkant van de Weststraat (n.v.d.r. huidige Adolf Buylstraat), aan de overkant van de eerste Westpoort. In 1845 werd de stad Oostende er eigenaar van. De beslissing om een nieuwe schouwburg te bouwen in de Van Iseghemlaan, had als gevolg dat het theater aan de Komedieplein verkommerde. In 1907 werd het eerste theater van Oostende afgebroken op het Komedieplein, vandaag beter bekend als het Marie-Joséplein.

Ondertussen was in 1904 op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan de Koninklijke Schouwburg verrezen. In 1965 werd deze afgebroken en vanaf 1969 heb je op die plek het Europacentrum. De sloop van de schouwburg had trouwens ook als gevolg dat het Kursaal in 1966 haar grote zaal grondig heeft verbouwd om deze ook geschikt te maken voor toneel en opera.

Wist je trouwens dat de architect van de schouwburg, een zekere Chambon, ook de man is die de verbouwingen aan het vroegere Kursaal eind 19de – begin 20ste eeuw voor zijn rekening nam?