• Weetjes

Wat is dit ‘monument’ in Zandvoorde nu eigenlijk?

Weetjes |
  • #geodetische basis
  • #Zandvoorde

Voor wie met de fiets via de Schorre wel eens verder de polders in fietst komt op de historische Polderdijk voorbij deze paal op een betonnen sokkel. Weet je wat het exact is? Nee? Lees hier alles over de zogenaamde geodetische basis van Oostende.

Misschien beginnen bij het begin. Geodesie is een moeilijk woord voor landmeetkunde. De paal in de Zandvoordse polders fungeert letterlijk als een referentiepaal bij het bepalen van afstanden en het maken van geografische kaarten.

We moeten terug naar 1853 wanneer het ‘Dépôt de la Guerre et de la Topographie’, de opdracht krijgt om een nieuwe kaart van het dan nog jonge België te maken voor officieel en militair gebruik.

Om de kaart van België te tekenen, maken ze gebruik van de geodetische basis. Je neemt twee punten op een lijn en vervolgens ga je driehoeken tekenen. Als je de lengte van een zijde en weten hoeveel graden de aanliggende hoeken bedragen, kan je de lengte van de twee andere zijden bereken. Voor wie het verdrongen had, de ‘sinusregel’. Op die manier kan de afstand tot andere punten en hun ligging berekend worden.

Voor België wou men drie van dergelijke geodetische basissen inplanten. Zo kwam er naast deze in Zandvoorde, ook eentje in Lommel. De derde in de provincie Luxemburg kwam er nooit.

Voor de geodetische basis van Oostende werden de posities van 7 omliggende geodetische punten bepaald, namelijk zes torens in de regio en dus ook de in 1853 geplaatste geodetische paal in Zandvoorde. Waar je in de gietijzeren paal de inscriptie ‘’Station Géodésique’’ kunt lezen.

Wist je trouwens dat deze geodetische paal net als ‘Dikke Mathille’ beschermd is?